+48 578 364 251

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLINIKI PRINCESSE

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

1.    Administratorem i operatorem Serwisu i Kliniki Princesse jest w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi Star Valley Sp. z .o o. z siedzibą w Kakowie, Rynek Główny 28. zarejestrowana pod nr KRS 0000800552, NIP 6762569902  (dalej „My”, „Klinika Princesse”)  Oznacza to, że Klinika Princesse ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Klinikę Princesse, skontaktuj się z Kliniką Princesse. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych czy rezerwacji wizyty na platformie www.klinikaprincesse.pl albo usług zamówionych na platformie www.klinikaprincesse.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2.    Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Klinikę Princesse w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.klinikaprincesse.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Kliniki Princesse Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.    Korzystanie przez Ciebie ze strony www.klinikaprincesse.pl lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Kliniki Princesse.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLINIKĘ PRINCESSE, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

 

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Kliniki Princesse.

1.    Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do www.klinikaprincesse.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi www.klinikaprincesse.pl nie posiada żadnej kontroli. Klinika Princesse w ramach platformy www.klinikaprincesse.pl pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

2.    Transakcje: Klinika Princesse w ramach platformy www.klinikaprincesse.pkl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.

3.    Obsługa Użytkownika: Klinika Princesse w ramach platformy www.klinikaprincesse.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Klinika Princesse będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4.    Chat: Klinika Princesse w ramach platformy może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z www.klinikaprincesse.pl, oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym chatu dostępnego na stronie www.klinikaprincesse.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.klinikaprincesse.pl.

5.    Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Kliniki Princessel ub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Klinika Princesse jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.klinikaprincesse.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.klinikaprincesse.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.

6.    Uzupełnianie pozyskanych danych: Klinika Princesse jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

7.    Akcje promocyjne: Klinika Princesse organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Klinikę Princesse zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES

 

1.    Klinika Princesse może gromadzić w ramach usług platformy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

2.    Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Klinika Princesse.

3.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

4.    Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

5.    Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a)    świadczenia Usług;

b)    dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d)    utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

e)    prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;

6.    Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a)    niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b)    pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

c)    wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

d)    funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

e)    reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 

1.    Klinika Princesse przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.klinikaprincesse.pl w następujących celach:

a)    realizacji oferowanych usług;

b)    zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

c)    zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;

d)    umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.klinikaprincesse.pl, w tym dokonywania transakcji na www.klinikaprincesse.pl.

e)    dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.klinikaprincesse.pl, kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

f)    zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.klinikaprincesse.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

g)    realizacji umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Klinika Princesse wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

h)    obsługa reklamacji na stronie www.klinikaprincesse.pl;

i)    prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług www.klinikaprincesse.pl;

j)    organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

k)    wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

l)    zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.klinikaprincesse.pl;

m)    windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; statystycznych; archiwizacyjnych;

2.    Klinika Princesse jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.klinikaprincesse.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

1.    Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Klinika Princesse może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Klinikę Princesse. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

2.    Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.

3.    Klinika Princesse nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)    Klinika Princesse może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Kliniki Princesse), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

b)    Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, biurom księgowym, itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

c)    Klinika Princesse może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Klinikę Princesse w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Kliniki Princesse.

2.    W ramach przyjętej Polityki Prywatności Klinika Princessezobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.klinikaprincesse.pl.

3.    Klinika Princesse może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług. Wykaz znajdziesz poniżej:

a)    Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland LTD z siedzibą w Irlandii

I.     Serwis korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu.

II.     Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.

III.     Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).

IV.     Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V.     Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

b)    Hotjar LTD z siedzibą na Malcie

I.    Serwis korzysta z funkcjonalności narzędzia Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego Urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy Cookies. Hotjar pozwala na analizę powyższych aktywności w celu polepszenia użyteczności Serwisu.

II.    Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem:

https://www.hotjar.com/privacy.

III.    Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 

1.    Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

2.    Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.klinikaprincesse.pl w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

3.    Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

4.    Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: info@klinikaprincesse.pl.

5.    W przypadku, gdy Klinika Princesse występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: info@klinikaprincesse.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” i wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Star Valley Sp. z o.o., Rynek Głowny 28, 31-010 Kraków.

6.    Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

 

1.    Wszystkie zbierane przez Klinikę Princesse dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Kliniką Princesse zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Klinikę Princesse wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

VIII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

a)    prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;

b)    prawo żądania sprostowania danych;

c)    prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);

d)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

e)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. Jeżeli osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo może on skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

4. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

a)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

IX. ZMIANA POSTANOWIEŃ

 

W razie konieczności PRINCESSE może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 

X. DANE KONTAKTOWE

 

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: info@klinikaprincesse.pl.

TYCH PRODUKTÓW UŻYWAMY

KONTAKT

REZERWACJA ONLINE

Recepcja:

Godziny otwarcia:

Pon-pt: 10.00-18.00
So-nie: nieczynne

 

Nasze Kliniki są przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Adres w Warszawie:

Warszawa, Włochy

ul. Instalatorów 10

02-237 Warszawa

Adres we Wrocławiu:

Wrocław, Krzyki

ul. Rymarska 14

53-206 Wrocław

Adres w Krakowie:

Kraków, Stare Miasto
ul. Józefa Dietla 50/15
31-039 Kraków

Dojazd:

Tramwaje nr 18, 22, 52.

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Polityka prywatności